Benvolgudes famílies, 

 Ens posem en contacte amb vosaltres per tal de sol·licitar la vostra participació i col·laboració. Com cada any, l’Ajuntament de Barcelona, ens ha fet arribar l’oferta d’accions formatives del “Programa de Suport Educatiu a les Famílies”.

 L’oferta d’accions formatives té per objectiu donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l’escolar. A més, busca fomentar accions encaminades a l’educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva, i contribuir a l’enfortiment del teixit associatiu de les AMPA. 

 Aquesta oferta s’ha estructurat tenint en compte la valoració de les demandes del curs passat i prioritzant accions educatives que contribueixin a donar resposta a un dels reptes principals de l’educació a la nostra ciutat.

 Per tal de sol·licitar dues xerrades, necessitem saber les necessitats de les famílies que formen part de l’Escola Casas. En el següent enllaç http://bit.ly/2dVTZBf trobareu una enquesta en la que ens podeu fer saber els vostres interessos. Cal que puntueu cada xerrada de l’1 al 5, essent 1 de poc interessant i 5 de molt interessant.

 Teniu de termini fins el dimecres 12 d’octubre, per tal de fer-nos arribar la vostra opinió.

 Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 Salutacions,